İlk İz Montessori Ankara Okulu
TÜRKÇE ENGLISH

İLK İZ MONTESSORİ OKULU

Çocuklarımızın eğlencesi kadar eğitimi ve öğretimi de erken yaşta büyük önem taşımaktadır. İlk İz Montessori Okulu’ nda çocuklarınız; kendine yetme becerisine sahip, sevgi, saygı, paylaşma, problemlere çözüm bulma gibi disiplinleri kavrayarak, güvenli, ortamına ve topluma adapte olabilen ve ne istediğini bilen bireyler olarak yetişecektir.

Karma yaş grubu sayesinde paylaşma, kardeşlik, saygı, sevgi, yardımlaşma gibi yaşamın temel taşları sayılabilecek değerler, en doğal şekliyle yaşanarak kişiliğin bir parçası haline gelir.
Montessori Okulu Ankara

Yuvamızda Eğitim

“Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki eğitim, öğretmenin verdiği bir şey olmaktan çok bireyin kendisi tarafından yürütülen doğal bir süreçtir ve dinleyerek değil içinde bulunulan çevrede bireyin kendi yaşantıları sonucu elde ettiği deneyimlerle kazanılır. Eğitimci ancak bu muazzam doğal sürece yardımcı olabilir. Bu yardımı sayesinde, insan ruhunun özgürleşmesine tanıklık eder. Olayların ve olanların kurbanı olan bir nesil yerine, insanlığın geleceğine şekil verebilen hayat görüşüne sahip yeni bir neslin doğmasını sağlarlar.”

Dr. Maria Montessori

İlk İz, Montessori eğitim yöntemini eğitim felsefesi olarak kabul eden, 2-6 yaş grubu bir okul öncesi eğitim kurumudur. Fiziki yapı, eğitim sisteminin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak tasarlanmıştır. Hem bireysel öğrenmeye hem de özgür etkinlik ortamına olanak veren, sevgi ve saygıya dayalı, etkin/aktif bir öğrenme hedeflenmektedir.

İlk İz Montessori Okulu Fotoğraf Galerisi

Önceliklerimiz:

 • Çocuğa koşulsuz sevgi, güleryüz
 • Saygı ve güven ortamı
 • Hijyen koşullarına özenli sağlıklı bakım ve beslenme
 • Mutlu ve huzurlu çocuklar
 • Oyun ve eğitim gereksiniminin giderilmesi
 • Çocuğun yetenek ve becerilerinin öne çıkarılması
 • Yaparak-yaşayarak-içinde yer alarak-oyun yoluyla bireysel, aktif ve etkin öğrenme
 • Bireysel özelliklere, öğrenme hızı ve zamanına saygı
 • Olumlu bakış ve iletişim
 • Sorumluluklarynyn bilincinde yönetim-eğitim kadrosu
 • Güvenli ulaşım ve servis hizmeti

Hedefimiz:

Canlı bir sosyal yaşam içinde;

 • Bağımsız davranabilme gücüne sahip
 • Yaşadığı toplum ve grupla uyumlu
 • Araştıran, öğrenen, merak eden
 • Edindiği bilgiyi kullanarak problemini çözen
 • Hobileri, becerileri ile çok yönlü
 • Başarı motivasyonu yüksek
 • Doğaya, çevresine ve başkalarına saygılı
 • Kendinin değerini ve önemini bilen
 • İçdisipline sahip ve sorumluluklarının farkında
 • Yaratıcı, özgüvenli çocukların yetişmesinde, ailelerle işbirliği içinde, onların en değerli varlıklarının, yetişkinlik yıllarına ve yaşama hazır, gerekli becerilerle donanmış bireyler olması için uygun eğitim ortamları sağlamak.

Karma Yaş Grubu

2-6 yaş arası gruplarımızın öğretmenleri ve eğitim programları birbirinden farklı olmakla beraber, sosyal olarak çocuklarımız olabildiğince iç içe bir yaşam sürmektedir. Sosyal yaşamın bu şekilde canlı tutulması sayesinde paylaşma, kardeşlik, saygı, sevgi, yardımlaşma gibi yaşamın temel taşları sayılabilecek değerler, en doğal şekliyle yaşanarak kişiliğin bir parçası haline gelmektedir.

Çocuklarımızın eğlencesi kadar eğitimi ve öğretimi de erken yaşta büyük önem taşımaktadır. İlk İz Montessori Okulu’ nda çocuklarınız; kendine yetme becerisine sahip, sevgi, saygı, paylaşma, problemlere çözüm bulma gibi disiplinleri kavrayarak, güvenli, ortamına ve topluma adapte olabilen ve ne istediğini bilen bireyler olarak yetişecektir.