montessori, ankara, anaokulu, kreş, eğitim, okul öncesi
TÜRKÇE ENGLISH

EĞİTİM FELSEFEMİZ VE HEDEFLERİMİZ

ilk İz Montessori okulu, Montessori Eğitim Yöntemini, eğitim felsefesi olarak kabul eden bir Montessori Okuludur. İlk İz Montessori Okulu, Montessori Yöntemi’nin öngördüğü biçimde düzenlenmiş fiziki yapısı ve donanımıyla, yöntemin özgün kuralları ve sınırları içinde, çocuğa bireysel öğrenme ve etkinlik ortamı özgürlüğü tanıyan, sevgi ve saygıya dayalı, aktif / etkin bir öğrenmeyi hedefler.

2-6 yaş arası gruplarımızın öğretmenleri ve eğitim programları birbirinden farklı olmakla beraber, sosyal olarak çocuklarımız olabildiğince iç içe bir yaşam sürmektedir. Sosyal yaşamın bu şekilde canlı tutulması sayesinde paylaşma, kardeşlik, saygı, sevgi, yardımlaşma gibi yaşamın temel taşları sayılabilecek değerler, en doğal şekliyle yaşanarak kişiliğin bir parçası haline gelmektedir.

Motessori eğitim yönteminde ana felsefemiz ; eğitimin hayat için yardım edici bir anahtar olmasıdır.Çocuğu yetişkinlik yıllarına ve yaşama hazırlayan bu öğrenme anahtarı, çocuğun kişiliğinin oluşumunda onu desteklemek ve yol göstermek için kullanılacak bir araç olarak kabul edilir. Okulöncesi eğitimin temel amacı da ; çocuğun yaşamında gerekli olan becerileri ve düşünme sistemini, gelişimine uygun seçilmiş hedefleri hedef davranışlar olarak kazanması, bu davranışları özümleyerek hayata hazır hale gelmesi, var olan potansiyelinin desteklenerek çocuğun bulunduğu gelişim düzeyinden bir üst basamağa geçmesine olanak sağlanmasıdır.

Bireysel Öğrenme

Doğa, çocuğun gelişmesi için gereken olanakları, O’na anne karnından itibaren sunmuştur. Bize düşen görev, bu mevcut potansiyeli için yapacağımız yardımla birlikte, onun gelişimini destekleyecek uygun çevresel koşulları da hazırlamaktır. Çocuk içinde bulunduğu gelişimsel dönemde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda, içgüdülerini ve potansiyelini kullanarak, araştırarak, kendi çalışmalarıyla yaşam deneyimleri edinir. Her bireyin içinde bulunduğu gelişimsel döneme uygun, öğrenmeye ilişkin gereksinimleri, gelişimsel öğrenme hızı, öğrenmeye hazır oluş zamanı kendine özgü ve özeldir. Her çocuk “biricik”tir. Bu onun bireysel özelliğidir. Okulöncesi eğitim kurumuna düşen görev ; çocuğun bireyselliğine önem verip saygı duyarak, çocuğun temel güdüleri, doğası, ilgi ve ihtiyaçlarının doyurulmasında da bireysel farklılıklara uygun düzenlemeleri yapmaktır. Çocuğa müdahale etmeden, kendi seçtiğini öğrenme, kendi kendine çalışma, hatasını düzeltme özgürlüğünü sistemli ve planlı bir eğitim anlayışı içinde tanımaktır.

Amacımız; Akademik bilgi verip bilgileri depolamak değil, çocuğun yaşam deneyimlerini deneme – yanılma yoluyla, yaparak – yaşayarak – içinde yer alarak, oyunla kazanarak öğrenmesidir.